Waney Squier i Sverige

Tisdagen d.1 nov förra året var Jörgen i Stockholm för att träffa neuropatologen Waney Squier från John Radcliff hospital Oxford England. Waney var vårt expert vittne vid vår förhandling i Förvaltningsrätten.
Denna hjärnforskare besitter en enorm kunskap och erfarenhet utav flera fall som vårt. Hon är världsledande inom sin forskning och har skrivit 2 böcker, publicerat ett 100 tal vetenskapliga artiklar i välrennomerad tidningar bl.a Forensic Science International.
Waney var i Sverige med en advokat Heather Kirkwood, för att träffa läkare, advokater, och drabbade.
Heather är från USA och har i många år arbetat med fall där personer varit oskyldigt anklagade för barnmisshandel så som Shaken Baby och fall där man upptäckt rakitis hos nyfödda(benskörhet) Men föräldrarna blivit anklagde och dömda för misshandel.

Waney vill att svenska läkare tar till sig hennes forskning och alla nya rön som är resultatet av hennes 10 åriga forskning inom dessa områden. Hon är intresserad av att föreläsa och utbilda svenska läkare så att de kan göra rätt bedömningar då det kommer in fall som ex. vårt. Hon menar att svenska läkare har en hel del att lära om nya rön och upptäckter, men svenska läkare är inte intresserad av det utan dömer fortfarande på 40 år gamla läror och teorier och vägrar lyssna på utländsk expertis.

Det sitter i dag oskyldiga människor i fängelse , och det finns föräldrar som blivit av med sina barn som är placerade i fosterhem utan orsak ! Dessa människor har blivit felaktigt dömda pga läkarnas ovilja och okunskap då det gäller ovanstående . Vi har en expert grupp som heter MIO , där dr.Olof Flodmark radiolog går i spetsen. Denna grupp är usedd av staten att verka och ge expertutlåtanden vid rättsliga processer. Dessa "experter" är säkert kunniga då det gäller annan typ av barnmisshandel , men det de inte är experter på är SBS, då vi saknar expertis i vårt land. Ändå så är det dessa personer främst Flodmark som alla hänvisar till då man vill ha en "second opinion". Även vi blev hänvisade till Flodmark, men då vi hade läst på om denne läkare så vågade vi helt enkelt inte för vi kunde inte hitta ett enda fall där han inte utdömt shaken baby syndrome som orsak . Han kan tydligen också göra utlåtanden endast på hörsägen, dv.s utan att ha läst journaler och tittat på röngenbilder.

Det är skrämmande att vi har en grupp som har sådant stort förtroende bland läkare och rättsväsende i Sverige som hellre fäller än friar en oskyldig familj. Det bedrivs ingen forskning och förs ingen statistik inom området , ändå så anser sig dessa besitta expertkunskaper och pratar nedlåtande om utländsk expertis. Då det även i en rättsprocess och då det blir ett domstols beslut är dessa läkare som får avgöra utgången och sätta domen för att juridiska personer inte kan göra det då de saknar kunskaper, så är det horribelt att dessa självutnämnda experter får ta det avgörande beslutet att sänka en oskyldig barnfamilj.
Hur är detta möjligt i ett demokratiskt land ?
Denna grupp har ett sådant stort anseende att deras ord blir lag , och det finns inte någon som granskar denna grupp utan det görs av dem själva och dessutom finansieras detta vansinnet av våra skattepengar.

Att fortsätta att köra på 40 år gamla läror när man vet att det kommit ny forskning och inte ens vara villig att ta till sig det, borde betraktas som kriminellt. Varför fortsätter det då ?

Jo, att erkänna att man gjort fel, att inse att man fördärvat livet för många familjer, att barn är felplacerade, föräldrar sitter i fängelse , ja tänk er själva vilken skandal.
Tänk vad deras prestige och stolthet hade knäckts. Nej, det får ju bara inte ske ....
När to.m rättsmedicinalverket går ut med ett principbeslut till svenska läkare att hålla fast vid sin bedömning, att inte ifrågasätta ett beslut, eller sin kollegas beslut , att inte ändra åsikt för det går ju bara inte som de sa.

Just detta blev vi varse om när vi var mitt i det mörkaste. Jag ringde upp professorer och läkare för att jag ville ha en annan åsikt än de läkare som redan var inblandade. Vi hade Waneys utlåtande , men vi tyckte att det hade varit bra att ha med en svensk läkares åsikt till rätten också.

En neurolog i Göteborg talade så om för mig att han inte kunde ha en annan åsikt än hans kollega , för var tog då hans trovärdighet vägen menade han. Han sa även att man inte kan ange en kollega.
Jag undrade då om de hellre sänkte en oskyldig barnfamilj till sitt öde ? Det kunde han inte svara på.
Så visst finns det prestige och en fruktansvärd "hålla varandra bakom ryggen mentalitet".

Här är så mycket som osar illa, vi har fått reda på att det har manipulerats med bevismaterial mm , så att personer som idag sitter i fängelse aldrig kan få en rättvis prövning , då rättsläkare och läkare har "slarvat" bort värdefulla bevis som kunde ha friat peronerna i fråga. Att rädda sitt egna skinn än att skipa rättvisa är viktigare för dessa läkare.
Vi anser att detta är kriminalitet på hög nivå , och dessa läkare som år ut och år in hållt på att sända oskyldiga till sitt öde , framförallt då man vet att det kan finnas andra förklaringar bakom SBS och benbrott som liknar misshandelspår, men som beror på sjukdom.
Läkarna går efter en triad då det gäller att diagnostisera SBS.
Ögonbottenblödning,
vätska omgivande hjärnan,
och hjärnödem.
Alva hade två utav dessa , ögonbottenblödning och vätska.
Denna triad stämmer inte längre med dagens utländska forskning , då dessa symptom är vanligt förekommande hos nyfödda barn som genomgått en komplicerad, traumatiskt eller långdragen förlossning.
60 % av alla nyfödda barn har dessa symptom. Dessa symptom upptäcks sällan och försvinner av sig själv inom 18 månaders ålder. Barnet kan vara helt opåverkat och man får aldrig reda på att det funnits dessa symptom.

Sedan har vi då bl.a vårt fall där det upptäcktes för att Alva visade tecken på att inte må bra. Olle hade också vätska i huvudet, men han tillhörde den mer vanliga gruppen där det aldrig upptäckts . Anledningen till Olles upptäckt var att Alva blev dålig och därför gjordes samma undersökning på honom.
Olle visade aldrig några tecken på att må dåligt , och därför hade vi aldrig fått veta om det inte hade drabbat Alva på det viset det gjorde. Barnen hade en extern hydrocefalus , som gör att man är extra känslig för mindre trauma. Alva hade vattenskalle då hon kom in till akuten, och där hon sedan genom en olyckshändelse råkar rulla ur bilbarnstolen och slår i höger sida av huvudet.
Det är detta som kommer att bli för ödande för henne och oss.
Har man vattenskalle så klarar man inte ett sådant här fall , och det blev orsaken till hennes ögonbottenblödning och blodblandade vätska. Ändå blev vi hemskickade utan att läkare hade tittat på henne.
Alva fick livshotande skador, men personal på akuten sa att hon inte var ett akutfall och ej prioriterad.

Ja, någonting har hänt , en olyckshändelse i ett ögonblick av total upprivenhet, frustration , oro, förtvivlan för att ingen på akuten tog oss på allvar. Jag trodde att Alva var fastspänd i stolen , han inte ens lyfta den utan det räckte med att jag tog tag i handtaget så rullade hon ur sin bilbarnstol.

Hade vi vetat att våra barn hade vattenskalle, hade vi knappt vågat lyfta dem, och de hade definitivt haft hjälm på huvudet. Nu visste vi inte detta, utan blev stämplade och misstänkta för barnmisshandlare utav sjukhus personal och socialtjänsten. Våra barn var sjuka och vi blev anklagade för barnmisshandel .
Det är något av det värsta som du som förälder kan bli anklagad för, och det blev vi .

Vi önskar att någon modig journalist hade velat ta tag i detta enorma ämne, granskat och gått till botten med det.
Vi hoppas att så kommer ske en vacker dag. Att få avslöja för hela svenska folket hur läkare agerar och vilken prestige och stolthet som går före människor och framför allt barn......även där.

Vi är helt övertygade om att detta kommer komma fram en dag , men det kommer ta tid.
När det avslöjas så kommer vi att ha en rättsskandal i vårt land som heter duga .


RSS 2.0